Strona Główna
Odwiedź nas na Facebooku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE!!!

OSP/L/1/2018 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie”


INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie

informuje, iż uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie”.

Zakres realizowanego projektu obejmuje zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Realizacja zadania umożliwi strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie podjęcie szybkich i sprawnych działań ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń.

Wartość ogólna zadania: 891.996,00 PLN:

- w tym dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 425.000,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym.pdf

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym.pdf

Ogloszenie_BZP_nr_654428-N-2018[25031].pdf
SIWZ.pdf
zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.pdf
zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.docx
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_warunki_udzialu_w_postepowaniu.pdf
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_warunki_udzialu_w_postepowaniu.docx
zalacznik_nr_3%20do%20SIWZ_-_szczegolowa_specyfikacja.pdf
zalacznik_nr_3%20do%20SIWZ_-_szczegolowa_specyfikacja.doc
zalacznik_nr_4_-_grupa_kapitalowa.pdf
zalacznik_nr_4_-_grupa_kapitalowa.doc
zalacznik_nr_5_-_oswiadczenie_-_podstawy_-_wykluczenia.pdf
zalacznik_nr_5_-_oswiadczenie_-_podstawy_-_wykluczenia.docx
zalacznik_nr_6_-_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_6_-_wzor_umowy.docx

 
 

KOPIOWANIE WSZELKICH MATERIAŁÓW ZABRONIONE!!!
© OSP LUTUTÓW
Autor: druh Halamus Mariusz
Współpraca: druhny i druhowie z OSP Lututów